Hair style

Long style&set

hair&make ayaka nishimura

△▽△▽△▽△▽△▽△▽
Instagram →ayaka_0206
▽△▽△▽△▽△▽△▽△

IMG_7307.JPGIMG_7306.JPG

IMG_7242.JPG

IMG_7308.JPG