Hair style

short style

hair&make ayaka nishimura

△▽△▽△▽△▽△▽△▽
Instagram →ayaka_0206
▽△▽△▽△▽△▽△▽△IMG_7173-0.JPGIMG_7172-0.JPG

IMG_7171-0.JPG